naar boven     to top
e-mail me
hier wordt nog aan gewerkt
Voor Natasja
een stukje Zaanstreek
gefotografeerd.
De Noorder IJ en Zeedijk tussen Westzaan en Nauerna
Zij beschermde het er achterliggende land tegen de zee.
De Noordzee stuwde via de  Zuiderzee  en  het IJ   het water tegen dijk.

De foto hierboven  laat een stukje buitendijks zien.
De boerderij rechts, die net boven de dijk uitsteekt is binnendijks.
Het huisje  op de andere foto ook binnendijks.

Als de sluizen van IJmuiden het ooit begeven
dan  moet de dijk zijn werk weer doen. De zee buiten houden !!!!!

een containerschip vaart richting IJmuiden
gezicht op Westzaan      de doopsgezinde vermaning -bouwjaar 1695 - in het midden
De Weer   - Westzanerpolder
dijksloot richting Westzaan
Rondvaartboot * De Schans *  is net de Zaanbrug in Wormerveer gepasseerd en vaart richting  * de Zaanse Schans *
Wat overbleef
van een varend leven

Herinnering
iets om aan te raken

scheepslantaarns

een scheepschroef

en bolders in ` gras

<<<<----- click de foto
Op een winderige dag in de maand mei
vaart een schip op het Noordzeekanaal
nadert de (voormalige ) artillerie-inrichting Hembrug,
koerst op de Hembrugpont -
richting IJmuiden om ergens -
in een van de havens van dit kanaal te laden.
Sign InView Entries
terras *Koperen Bel *
donderdagmiddag 8 juni
de Voorzaan - vanaf het Vissershop gezien naar de haven en het eiland
                                    30 juli 2006

De * Port of Amsterdam * van de havendienst Amsterdam vaart ter  hoogte van de Artelerie Inrichting Zaandam
met volle kracht richting IJmuiden.

                                    Een eenden echtpaar
                                    met 4 jongen maakt
                                    daar  gebruik van en
                                    doet aan golfsurfing